Absolwentka Gdańskich Szkół Medycznych.
Paca jest jej pasją. Cechuje ją cierpliwość i wyrozumiałość wobec pacjentów.
Czynnie asystuje przy zabiegach stomatologicznych wspierając i usprawniając pracę naszych lekarzy.
Bierze udział w różnych szkoleniach, aby nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić swoją wiedzę.