> Gwarancja

GWARANCJA

Na wszystkie usługi wykonywane w naszej klinice udzielamy gwarancji, a warunkiem jej dochowania są regularne wizyty kontrolne (co 6 miesięcy) lub według indywidualnego harmonogramu ustalonego przez lekarza oraz przestrzeganie wszelkich zaleceń związanych z użytkowaniem uzupełnień protetycznych.

Wypełnienia światłoutwardzalne:

  • 2 lata gwarancji; w przypadku zębów martwych lub braku więcej niż 50%tkanek zęba – 6 miesięcy

Protezy ruchome:

  • 1 rok gwarancji; w przypadku nieuzupełnionych pozostałych braków zębowych – 6 miesięcy

Uzupełnienia protetyczne stałe (porcelanowe):

  • 2 lata gwarancji; w przypadku współistnienia innych braków zębowych nieuzupełnionych przez pacjenta – 1 rok
  • 6 miesięcy w przypadku bruksizmu lub nieprawidłowych warunków zgryzowych mogących powodować przeciążenia – 6miesięcy

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

  • prac tymczasowych (korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe)
  • prac przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
  • jeśli w ciągu 3 miesięcy od wypełnienia ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego