Żuber Patrycja Rejestratorka Medyczna Centrum Stomatologicznym OK Clinic
Służąca pomocą wszystkim Pacjentom , nawiązująca
kontakty z osobami odwiedzającymi klinikę , zawsze umówi osobiście
telefonicznie lub mailowo, stara się budować jak najlepsze relacje między kliniką a pacjentem.
Zaangażowanie, elokwencja, opanowanie, wyrozumiałość
i empatia w stosunku do pacjentów to zalety naszej Rejestratorki 🙂
Rzetelnie prowadzi dokumentację każdego pacjenta. Ma
dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne z pacjentami jak
i z personelem medycznym oraz osobami na innych stanowiskach w placówce.
Bierze udział w różnych szkoleniach ciągle rozwijając
swoje umiejętności oraz kwalifikacje.