Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktykę
zawodową rozpoczęła w 2017r. Regularnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności
uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach. Z satysfakcją wykonuje leczenie
zachowawcze, zwłaszcza część estetyczną , za którego efekty chwalą pacjenci. Wykonuje
także zabiegi z zakresu leczenia kanałowego oraz leczenie protetyczne. Ma dobry
kontakt z dziećmi, dlatego najmłodsi pacjenci chętnie odwiedzają doktor Julię.
Cieszy ją komfort i zadowolenie pacjentów z przeprowadzonych wizyt. To daje jej
motywację do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i dalszego rozwoju.